Atomのショートカットキー

Atomのショートカットキー一覧

Atomでコーディングする時の効率化できるようにショートカットキー掲載しました

Mac

 • Command
 • +
 • クリック
 • マルチカーソルの追加
 • Command
 • +
 • ]
 • /
 • [
 • 選択行のインデント追加/削除
 • Command
 • +
 • /
 • 行をコメントアウト
 • Command
 • +
 • Shift
 • +
 • D
 • 行を直下に複写
 • Command
 • +
 • Shift
 • +
 • Enter
 • 上に一行追加
 • Command
 • +
 • Enter
 • 下に一行追加
 • Command
 • +
 • D
 • カーソル位置のワードを選択
 • Command
 • +
 • Shift
 • +
 • U
 • 文字コードを変更
 • Command
 • +
 • L
 • 行の選択
 • Command
 • +
 • J
 • 改行の削除

Windows

 • Ctrl
 • +
 • クリック
 • マルチカーソルの追加
 • Ctrl
 • +
 • ]
 • /
 • [
 • 選択行のインデント追加/削除
 • Ctrl
 • +
 • /
 • 行をコメントアウト
 • Ctrl
 • +
 • Shift
 • +
 • D
 • 行を直下に複写
 • Ctrl
 • +
 • Shift
 • +
 • Enter
 • 上に一行追加
 • Ctrl
 • +
 • Enter
 • 下に一行追加
 • Ctrl
 • +
 • D
 • カーソル位置のワードを選択
 • Ctrl
 • +
 • Shift
 • +
 • U
 • 文字コードを変更
 • Ctrl
 • +
 • L
 • 行の選択
 • Ctrl
 • +
 • J
 • 改行の削除